https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
2.7 C
Zlatibor
Petak, 23 Februara, 2024

Završni događaj Projekta za mentorstvo u lokalnom procesu planiranja – Agenda 2030

U Beogradu je  upriličen je završni događaj Projekta za mentorstvo u lokalnom procesu planiranja u cilju lokalizacije Agende za održivi razvoj do 2030. godine u Srbiji.

Mentorsku podršku u pripremi i izradi Nacrta plana razvoja Grada Užica i Opštine Sremski Karlovci u prethodnih godinu dana pružio je Republički sekretarijat za javne politike uz konsultantsku podršku Edukons Univerziteta. Projekat je finansiran iz granta koji su dodelile Vlade Švajcarske i Nemačke u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji sprovodi GIZ . Gradonačelnica Užica, dr Jelena Raković Radivojević je izrazila veliku zahvalnost finansijerima Vladama Švajcarske i Nemačke, kao  i GIZ-u koji je sproveo veoma značajan projekat za budućnost građana Užica. Posebno je istakla saradnju i zahvalnost Republičkom sekretarijatu za javne politike i Univerzitetu Edukons za mentorsku i konsultantsku podršku tokom izrade najvišeg strateškog dokumenta Grada Užica.

“U dosadašnjem procesu izrade Nacrta plana razvoja grada Užica 2023-2030. godine direktno je uključeno više od 300 ljudi, predstavnika organizacija civilnog društva, mladih, privatnog i korporativnog sektora, istraživačkih institucija i medija, izjavio je Branislav Mitrović, koordinator Koordinacionog tima”. Istakao je da se u narednom periodu planira širok konsultativni proces – dostavljanje predloga nacrta dokumenta svim zainteresovanim stranama, Koordinacionom timu, Partnerskom forumu. Nakon javne rasprave i analize dobijenih komentara, usvajanje dokumenta od strane Skupštine Grada, očekuje se početkom novembra 2022. godine.

“Za izradu Plana razvoja jedinica lokalne samouprave, dokumenta razvojnog planiranja najvišeg nivoa, potrebno je dobro razumevanje problema, analitičnost, jasni, relevantni i vremenski određeni ciljevi, merljivost rezultata, usklađenost planova sa budžetom, obezbeđeno učešće svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u formulisanju mera, kao i usklađenost sa planskim dokumentima na višem nivou”,  istakla je Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike.

Prema rečima Milene Altmajer, vođe projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, da bi se postigli ciljevi održivog razvoja do 2030. godine, neophodna je saradnja svih društvenih aktera, na svim nivoima vlasti.

“Čak preko 65% ciljeva Agende 2030 zavisi od odluka donetih na lokalnom ili regionalnom nivou. Način na koji se naša društva razvijaju lokalno je stoga odlučujući za način na koji kreiramo pravednu, ekološki odgovornu i održivu budućnost”.

Cilj projekta bio je da se realizacijom projektnih aktivnosti unaprede kapaciteti dve lokalne samouprave za planiranje utemeljno na činjenicama i podacima i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja kroz definisanje lokalnih prioriteta. To podrazumeva bolje korišćenje lokalnih resursa i kvalitetnije pružanje usluga građanima i privredi u skladu sa zakonskim nadležnostima.

Na primeru grada Užica i opštine Sremski Karlovci ističe se značaj koordinacije Republičkog sekretarijata za javne politike u oblikovanju i zakonskom usklađivanju Plana razvoja jedinica lokalne samouprave, kako bi šanse za njihov realan razvoj bile veće i na korist privrede i svih građana.

spot_img