-5.5 C
Zlatibor
Četvrtak, 30 Novembra, 2023

Više od 4 000 građana uzelo učešće u konsultacijama i Javnoj raspravi o budžetu grada Užica za 2023. godinu

Javna rasprava o budžetu grada Užica za 2023. godinu trajala je u periodu od 18. novembra do 5. decembra 2022. godine.

Javnoj raspravi i izradi nacrta budžeta prethodio je širok konsultativni proces sa predstavnicima mesnih zajednica, građana, udruženja, mladih, osetljivih kategorija, privrednika i drugih aktera. Sprovedene su i posebne ankete za građane i mlade sa više od 3.800 učesnika, sve u cilju da se što bolje sagledaju prioriteti, stavovi, mišljenja i predlozi za budžet naredne godine. Sastanak u okviru javne rasprave o Nacrtu budžeta grada Užica za 2023. godinu je održan u Velikoj sale Gradske kuće, u četvrtak 01. decembra.

Predložen je budžet od 4,58 milijardi dinara za narednu godinu i on omogućava, pored finansiranja funkcionalnih rashoda, veća izdvajanja za investicije, komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost, obrazovanje, kulturu, mere populacione politike, socijalnu politiku, poljoprivredu, sport…

U javnoj raspravi su učestovali i davali predloge građani, predstavnici mesnih zajednica, privrednici, udruženja, organizacije civilnog društva. Iznete su ideje, predlozi i sugestije u pogledu daljeg razvoja komunalne i saobraćajne infrastrukture, obrazovanja, kulture, sporta, mladih, razvoja sela. Jedan deo predloga je već bio predviđen Nacrtom budžeta, neki su usvojeni u toku javne rasprave, dok će ostali biti detaljno razmotreni, uz mogućnost da budu uključeni u budžet i planove naredne godine.

Sve o procesu pripreme budžeta i izveštaj sa javne rasprave možete videti OVDE.

Grad Užice

spot_img