-5.5 C
Zlatibor
Četvrtak, 30 Novembra, 2023

Uz veliko interesovanje građana završena Javna rasprava o nacrtu Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Užica

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi po kojem je neophodno sprovesti izbore za Savete mesnih zajednica u skladu sa principima neposrednog i tajnog glasanja, za razliku od dosadašnjeg modela po kome su izbori sprovođeni na zborovima građana, urađen je nacrt Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Grada Užica. Po izradi nacrta usledila je Javna rasprava uz aktivno aktivno učešće Saveta mesnih zajednica i zainteresovanih građana. Pored sugestija i predloga koje su dostavljali lično ili elektronski i konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Grada, svi zainteresovani imali su priliku i da učestvuju na otvorenom sastanku održanom u petak 16. decembra u Velikoj sali Gradske kuće. Javna rasprava održana je i povodom nacrta Akcionog plana za uključivanje građana u donošenje odluka za period 2022-2025. godina.

Pored predstavnika Skupštine grada Užica, gradskih većnika i nadležnih gradskih službi, Javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica, odbornici i predstavnici gotovo svih mesnih zajednica sa područja Grada Užica.

Može se reći da je Javnu raspravu obeležila konstruktivna diskusija svih učesnika, koji su izneli niz predloga i sugestija i tokom koje su rešene brojne nedoumice. Konstatovano je da će se nakon imlementacije adresnog registra rešiti problem teritorijalne pripadnosti, a li i da će prilikom raspisivanja izbora za Savete mesnih zajednica svi građani imati mogućnost da izvrše uvid i promene u biračkom spisku. Govorilo se i o načinima za predlaganje kandidata, broju neophodnih potpisa za kandidaturu, biračkim mestima, kao i drugim pitanjima od značaja za postupak izbora.

Kada je reč o nacrtu Akcionog plana za uključivanje građana u donošenje odluka 2022-2025. godina, konstatovano je da je učinjen značajan napredak u pogledu obaveštavanja, ali i samog učešća građana u konsultativnim procesima i javnim raspravama kod većine odluka koje su donete u ovoj godini, ali i da se mora i dalje raditi na unapređenju saradnje između građana i donosilaca odluka.

Stalna istraživanja stavova građana, direktna komunikacija,anketiranje, javne rasprave, kao i kontinuirana edukacija zaposlenih za pomenute oblasti jesu prioritetni ciljevi Akcionog plana koji će biti usvojen u narednom periodu.

Grad Užice

spot_img