Traktoristi najčešće stradaju

Republička Agencija za bezbednost saobraćaja nedavno je saopštila podatke o stradalim u saobraćajnim nesrećama na području opštine Bajina Bašta.

Prema rečima saobraćajnog inspektora  u bajinobaštanskoj opštini Mila Đenića, člana Komisije za bezbednost saobraćaja, podaci su alarmantni kad je u pitanju broj poginulih traktorista u poslednjih šest godina. Od ukupnog 13 poginulih  lica u saobraćajnim nesrećama 7 su traktoristi što u procentima iznosi 54 posto. Taj procenat na nivou Republike Srbije je 5 posto. Po tim podacima opština Bajina Bašta je najlošija u državi.

Moramo učiniti napor da se ovi negativni podaci  o pogibijama traktorista u našoj opštini što je moguće više ublaže u narednom periodu. Komisija za bezbednost saobraćaja predložiće više mera koje treba da poboljšaju bezbednost traktorista. Među tim merama su nabavka zaštitnih ramova, svetlosnih rotacija, tabli za označavanje sporih vozila i poboljšanje edukacije traktorista od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. Pojačaće se kontrola traktorista u saobraćaju od strane saobraćajne policije u naseljenim mestima i na seoskim putevima – kaže Milorad Cvijović, predsednik  Komisije za bezbednost saobraćaja u opštini Bajina Bašta.

Milorad Cvijović, predsednik Komisije za bezbednost saobraćaja

Komisija upućuje apel traktoristima da redovno vrše tehničke preglede traktora, obraćaju pažnju na uslove puta, konfiguraciju terena, da ne upravljaju traktorom pod dejstvom alkohola i da traktor ne voze pre sticanja prava za to, tačnije pre dobijanja dozvole.

Zlatiborske Novine / M. Andrić