Sačinjen plan javnog zdravlja u opštini Požega, u toku javna rasprava

Savet za zdravlje opštine Požega pripremio je Plan javnog zdravlja za period 2019 – 2024. godine. To je strateški dokument koji definiše sprovođenje društvene brige za javno zdravlje na lokalnom nivou kroz posebne programe, mere i aktivnosti, promociju zdravlja i prevenciju bolesti u interesu građana.

“Odgovornost u definisanju i sprovođenju društvene brige za javno zdravlje na lokalnom nivou kroz programe, mere i aktivnosti u cilju povećanja dobrobiti za sve naše sugrađane u oblasti javno – zdravstvenih politika, zauzima značajno mesto u Planu javnog zdravlja opštine Požega. Promocija zdravlja i primarna prevencija kroz timski, interdisciplinarni rad i sve oblike partnerstva u lokalnoj zajednici, podstiče nas na odgovornost u cilju očuvanja zdravlja lokalnog stanovništva. Pri tome nećemo zaboraviti ni jačanje institucionalnih kapaciteta i povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite svim građanima, jer je naš zajednički i opšti interes zdravlje i zadovoljstvo svakog pojedinca u svim delovima Požege”, kazao je predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović.

Na zvaničnoj veb stranici Opštine Požega otvorena je javna rasprava o sadržaju Plana javnog zdravlja, a javna rasprava traje do 29. 11. 2019. godine.

Primedbe i predlozi građana mogu se dostaviti na adrese:

Opštinska uprava Požega – Za tim za izradu Plana javnog zdravlja opštine Požega 2019-2024. godine, Trg Slobode 9, 31210 Požega ili na e-mail: zdravljepozega@gmail.com

Ovaj dokument postaće važeći kada ga usvoji Skupština opštine Požega.

GZS / Zlatiborske Novine