20.2 C
Zlatibor
Subota, 30 Septembra, 2023

Sa mladima grada Užica o reviziji Plana kvaliteta vazduha za period 2023 – 2025

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije u saradnji sa UNICEF-om, u okviru projekta “Škole za bolji kvalitet vazduha: monitoring zasnovano na građanima, STEM obrazovanje i aktivizam mladih u Srbiji”, koji finansira Kraljevina Norveška organizovala je radionicu sa predstavnicima mladih grada Užica, kao deo konsultativnog procesa revizije Plana kvaliteta vazduha.

Radionicu je otvorio Miodrag Gluščević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti SKGO.

Organizatore radionice pozdravili su članovi Gradskog veća Nada Jovičić i Miodrag Petković, koji su učesnicima predstavili ciljeve grada Užica u oblasti zažtite životne sredine i finansijskih ulaganja lokalne samouprave u rešavanje problema zagađenja vazduha.

O stanju životne sredine i kvalitetu vazduha u gradu Užicu govorila je Svetlana Drakul, rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, dok je o predstavljanju metodologije za istraživanje stanja (potreba, navika i stavova građanki i građana Užica) na terenu, govorila Tanja Popovicki, saradnica na projektu.

Projekat “Škole za bolji kvalitet vazduha” ima za cilj da ojača svest dece, roditelja i nastavnika o negativnom uticaju zagađenja vazduha, nivoima zagađenja vazduha i njegovim štetnim efektima na zdravlje, a grad Užice je jedna od pilot jedinica lokalne samouprave, koje kroz ovaj projekat dobijaju tehničku podršku za unapređenje javnih politika u oblasti zaštite i unapređenja kvaliteta vazduha.

S obzirom da je grad Užice trenutno u procesu revizije Plana kvaliteta vazduha za period 2023-2025, potrebno je da stavovi, sugestije i prioriteti mladih budu integrisani u ovaj dokument javne politike, tj. da se mladi uključe u planiranje mera za smanjenje zagađenja vazduha.

Grad Užice

spot_img