“Rodno odgovorno budžetiranje”, tema radionice za direktne korisnike

Danas je održana prva od tri planirane radionice na temu ”Rodno odgovorno budžetiranje” u organizaciji Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Užica i udruženja “Užički centar za ljudska prava i demokratiju”.

Proces edukacije direktnih i indirektnih budžetskih korisnika sprovodi se u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim dokumentima Republike Srbije. Svrha planiranih radionica je da se rodno odgovorno budžetiranje što više približi odgovornim korisnicima u lokalnoj samoupravi.

Prva radionica održana je sa direktnim korisnicima i članovima Saveta za rodnu ravnopravnost, dok će drugoj 29. juna prisustvovati indirektni korisnici. Predviđeno je da se treća radionica održi u avgustu, a posvećena je odbornicima Skupštine Grada Užica.

Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces sa ciljem unapređenja jednakosti. Svi korisnici budžetskih sredstava (prema Zakonu o budžetskom sistemu) na svim nivoma vlasti, u skladu sa ovim zakonom, dužni su da doprinesu pravičnoj preraspodeli sredstava budžeta sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti.

Zlatiborske Novine