Privodi se kraju projekat “Unapređenje upravljanja čvrstim otpadom u urbanim i ruralnim sredinama”

Opštine Bajina Bašta,Han Pijesak i Višegrad privode kraju realizaciju projekta “Unapređenje upravljanja čvrstim otpadom u urbanim i ruralnim sredinama”, koji kofinansira Evropska unija. Kroz ovaj projekat prekogranične saradnje bajinobaštansko JKP “12. septembar” prenosi svoja iskustva u primarnoj selekciji otpada partnerima iz Republike Srpske, a pored nabavke opreme vršiće se i edukacija stanovništva o razdvajanju otpada u samim domaćinstvima. 

Zlatiborske Novine / TV5