Pribojski budžet biće uvećan za 202 miliona dinara

Prilikom poslednjeg zasedanja pribojskog parlamenta u ovom sazivu Slaviša Janjušević, pomoćnik predsednika opštine za budžet i finansije, rekao je da će budžet biti uvećan za 202 miliona dinara. Najveći deo novca otići će na kapitalne investicije.

„Ovo je prvi rebalans za 2020. godinu u kome su planirani prihodi i rashodi u iznosima i to iz budžeta 1,23 milijarde dinara, i sopstvenih 4,51 milion dinara. Prethodno planirana sredstva su bila 1.292.518 dinara, što znači da su ukupni prihodi i rashodi povećani za 202 miliona 803 hiljade, odnosno 15,6 odsto. Od ovoga iznosa, čak 127 miliona odnosi se na transferna sredstva od Republike i to uglavnom za kapitalne investicije od kojih su najznačajnije rekonstrukcija škole u Bučju u iznosu od 38 miliona, kao i projekat rekonstrukcije gradske kanalizacije od 14 miliona. Rekonstrtukcija gradske pijace u starom Priboju 13 miliona, investiocioni radovi u PU Neven oko 8 miliona, pešačko biciklistička staza 20 miliona, fasada i stolarija i krovni pokrivač u Domu kulture oko 20 miliona, investicije u osnovno obrazovanje 4,6 miliona, dok će izgradnju sportsko rekreativne zone u Pribojskoj Banji, preuzeti republika kroz veći deo finansiranja”, kazao je Janjušević dodajući da ukupno učešće kapitalnih investicija je 37,2 posto.

Prema njegovim rečima, bez obzira na procente u budžetu u poslednje četiri godine, imaju izuzetno veliku investicionu aktivnost što često dovodi do prenapregnutosti budžeta, jer za opštinu nisu zanemarljiva sredstva samo za finansiranje projektne dokumentacije i minimalna učešća koja smo u obavezi da finansiramo.

Janjušević navodi da nikada nisu imali većih problema sa likvidnošću i ako je od 2018. Ministarstvo finansija pooštrilo mere što se tiče izmirivanja komercijalnih transkacija.

Kada su u pitanju ostali troškovi, pomoćnik predsednika opštine navodi, da se oni odnose na servisiranje kreditnog duga u iznosu od 30 miliona dinara, koji se nalazi na prihodnoj i rashodnoj strani.

„Nedostajuća sredstva za nakandu štete malinarima još četiri miliona, koja nismo planirali osnovnom odlukom. Nabavka specijalizovanog softvera za opštinsku upravu od šest miliona, uređenje Židovske gradine koju sprovodi zavičajni muzej u iznosu od pet miliona dinara, za Mesne zajednice dodatnih pet miliona, organizaciju sportskih igara mladih povećanje za oko 3,3 miliona, dok će deo sredstava biti prebačen sa manifestacija MOSI, koja se, inače, neće održati. Zatim za finasiranje lokalnog ekonomskog razvoja izdaci za socijalnu zaštitu u iznosu od pet miliona odnose se na socijalnu zaštitu u cilju saniranja ekonomsko socijalnih posledica izazvanim pandemijom virusa Kovida 19”, kazao je Janjušević i dodao da je za zdravstvenu zaštitu je opredeljeno dodatnih sedam miliona dinara.

Za treće dete pomoć od 50 hiljada dinara

Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom propisano je da opština obezbedi sredstva i da može da utvrdi druga prava i veći obim prava utvređana ovim zakonom i povoljnije uslove za ostvarivanje prava.

„Ovom odlukom, propisana je jednokratna novčana pomoć za porodilje, sredstva za isplatu novčane pomoći obezbeđuje se u budžetu opštine Priboj. Novčana pomoć se isplaćuje u iznosu od 20 000 dinara za prvo dete, 20 000 za drugorođeno dete, 50 000 za trećerođeno dete i 20 000 dinara za četvrto i svako naredno rođeno dete”, rekao je Đorđe Dujović, načelnik opštinske uprave opštine Priboj.

On je istakao da se redosled rođenja dece utvrđuje prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva. Za ostavrivanje prava na novčanu pomoć potrebno je da majka koja u trenutku rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji opštine Priboj najmanje šest meseci, da se brine o detetu za koje podnosi zahtev, da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

„Izuzetno pravo na novčanu pomoć ostvaruje i otac deteta u slučaju da majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da brine o detetu. Zahtev za ostavrivanje prava na novčanu pomoć podnosi se opštinskoj upravi najkasnije do navršenih šest meseci života deteta. Opštinska uprava odlučuje rešenjem o pravu na novčanu pomoć”, zaključio je Dujović.

Zlatiborske Novine / GZS