Predrag Milutinović postavljen za v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove

Članovi Gradskog veća postavili su Predraga Milutinovića, dipl. pravnika, za v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Posle razrešenja dosadašnjeg načelnika Zorana Despića, Gradsko veće je odlučilo da Predrag Milutinović, koji je radio u Gradskoj upravi kao šef za upravljanje imovinom grada, bude v.d. načelnika ove gradske uprave na period do tri meseca.

Na ovoj sednici, saglasnost je data JP “Veliki park” na njihov novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova. Novi pravilnik “Velikog parka” uslovljen je preraspodelom radnih mesta i organizacijom zbog otvaranja Sportske hale u Krčagovu i njenog održavanja.

Zlatiborske Novine