20.2 C
Zlatibor
Subota, 30 Septembra, 2023

Planski i streteški dokumenti kao preduslov za brži razvoj Užica

“Grad Užice, sa jedne strane, čuva tradiciju, integritet i jedinstvenost ovog kraja koja ga krasi kroz vekove, a sa druge strane čini sve kako bi unapredio sistem vrednosti u pogledu vladavine prava, demokratije, javne uprave, očuvanja i zaštite životne sredine i unapređenja energetske efikasnosti, sa jasnim ciljem da se dostignu vrednosti i standardi zemalja evropske zajednice, kojoj u svakom pogledu pripadamo”, ističe pomoćnik gradonačelnice Užica Predrag Gavović, govoreći o planovima za razvoj grada u narednom periodu.

Prema njegovim rečima, transparentnost u radu gradskih uprava i njihova otvorenost prema javnosti, ciljevi su na kojima se intezivno radi već nekoliko godina.

“Uvođenjem sistema javnosti u radu gradske administracije i periodično ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga gradskih uprava, približavamo građane i lokalnu administraciju sa jasnim i zajedničkim ciljem, efikasna administracija-zadovoljni korisnici usluga”.

Gavović podseća da je Skupština grada Užica na predlog Gradskih uprava u protekle dve godine, donela niz odluka koje su u velikoj meri doprinele stvaranju efikasnijeg sistema upravljanja i odlučivanja.

“Odluka o građevinskom zemljištu, Odluka o gradskim upravama, Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata, Odluka o mesnim zajednicama samo su neki od važnih dokumenata donesenih u prethodnom periodu. Takođe, formirano je Odeljenje za upravljanje imovinom i Komisija za građevinsko zemljište koja bliže uređuje i odlučuje o pribavljanju i otuđenju imovine koja je u javnoj svojini grada. U veoma kratkom roku odeljenje je izvršilo evidentiranje i popis imovine koja je u vlasništvu grada, sa presekom stanja imovine u pogledu upisa javne svojine i evidencije nepokretnosti kao i ozakonjenja i upisa objekata u javne knjige”.

Kako Gavović navodi, na skupštinskim zasedanjima sve je više i odluka kojima se rešavaju imovinski odnosi po zahtevima građana i odluka koje se odnose na urbanističke planove koji su u nadležnosti grada. Sprovođenje svih ovih odluka podrazumeva i maksimalnu iskorišćenost ljudskih resursa, njihovu edukaciju i usavršavanje, zapošljavanje mladih i stručnih kadrova i stavljanje u funkciju javnog sektora.

“Pored Odluke o budžetu grada kao najvažnijeg akta pravac razvoja grada kreiraju urbanistički planovi koji definišu i opredeljuju namenu zemljišta, vrste prava, oblike svojine kao i koeficijente izgradnje. Teritorija grada Užica je pokrivena svim urbanističkim planovima raznih nivoa od Prostornog plana, Generalnog urbanističkog plana, Planova generalne regulacije, Planova detaljne regulacije i drugo, kao i Prostornih planova posebne namene za područja koja su pod određenim vrstama i stepenom zaštite. Ovakva planska dokumeta stvaraju uslove za planiranje razvoja grada, što je rezultiralo izradom Plana razvoja Grada 2023-2030. godina, čija izrada je u završnoj fazi i njegovo usvajanje se očekuje u narednih mesec, dva”.

U protekle dve godine gradsko rukovodstvo na čelu sa gradonačenicom dr Jelenom Raković Radivojević, uložilo je veliki napor i uz snažnu podršku Vlade Republike Srbije, došlo se na korak do početka realizacije nekoliko veoma značajnih i kapitalnih projekata.

“Izgradnja obilaznice oko Užica, dogradnja i rekonstrukcija Zdravstvenog centa Užice, osnivanje Javnog preduzeća i izgradnja Regionalnog postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Požega, izgradnja kanalizacione mreže i priključenje na PPOV na Beloj Zemlji u značajnoj meri povećaće kvalitet života i bezbednost građana i stvoriti velike mogućnosti u razvoju grada. Treba pomenuti i niz projekata čija realizacija je u toku: vrtić na Carini, vrtić u Karanu, obnova i rekonstrukcija osnovnih i srednjih škola, ustanova kulutre, muzeja, biblioteke, pozorišta, Gradskog kulturnog centra, javnih parkovskih površina, korita reke Đetinje, Gradske plaže, Starog grada…”

Turistički potencijal grada Užica od keramike Zlakusa, Potpećke pećine, seoskog turizma, preko tradicionalnih kulturnih manifestacija, međunarodni festival “Licidersko srce”, “Žestival”, “Jugoslovenski pozorišni festival”, filmski festival “Kustendorf”, najbolje turističko selo sveta 2022. Mokra Gora, jedinstvena Šarganska osmica, Kaluđerske bare na Tari ali i tradicionalni proizvodi i proizvodi domaće kuhinje, čine naš kraj jedinstvenim i to stvara velike potencijale. Prostor od hidrocentrale na plaži preko Starog grada, kanjon Đetinje koji je pod određenim stepenom zaštite, zelena staza kroz tunele starom trasom popularnog Ćire do Staparske banje i “StaParka” prilagodiće se za sve Užičane kako bi gradsku vrevu za nekih 15-20min zamenili netaknutom prirodom. Veoma brzo, od proleća, trasa dužine oko 7km biće dostupna svim Užičanima korišćenjem električnih vozića svakog dana”.

“Realizacija svih započetih investicija i onih koje su u planu u narednom perodu, prvenstveno ima za cilj stvaranje uslova za obrazovanje, ambijenta u poslovanju, planskom razvoju i izgradnji, zapošljavanju i ostanku mladih, njihovom stručnom usavršavanju i ostanku u našem gradu”, zaključuje Gavović.

Grad Užice

spot_img