Plan održavanja puteva u 2021. – Za radove 80 miliona

Na 8. redovnoj sednici Opštinskog veća, održanoj u martu, usvojen je Plan letnjeg održavanja ulica, puteva, opštinskih i nekategorisanih puteva, trotoara, platoa i sličnog. Kroz redovno održavanje vršiće se mestimično popravljanje oštećenja kolovozne konstrukcije i ostalih elemenata puta, mestimična površinska obrada kolovoznog zastora, čišćenje i održavanje jarkova, rigola, propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta, zamena deformisanih , dotrajalih ili povremenih propusta za vodu…

Radovi na rehabilitaciji obuhvataju obnavljanje i zamenu dotrajalih kolovoznih konstrukcija, odnosno njenih delova, nanošenje novog asfaltnog sloja određene nosivosti po celoj širini postojećeg kolovoza, postavljanje šljunčanog i tucaničkog  zastora na neasfaltiranim putevima, obradu površine kolovoznog zastora, zaptivanje, popravku oštećenih potpornih , obložnih i portalnih zidova.

U 2021. godini za letnje održavanje ulica, puteva trotoara i platoa planirano je da se utroši 80 miliona dinara za radove za koje će izvođač biti određen javnom nabavkom i 50 miliona dinara za radove koje izvodi JKP „ 12. septembar“ iz Bajine Bašte kroz poverene poslove. Plan je da se ugradi 7.407 tona asfalta- kaže predsednica opštine Bajina Bašta Vesna Đurić.

Asfalt će biti raspoređen u 32 mesne zajednice. Po 300 tona dobiće Okletac, Gvozdac, Lještansko, Rogačica, Jakalj i Beserovina. Sijerač, Jelovik, Rača, Perućac mogu da računaju na po 200 tona. Ovčinja i Pašina Ravan dobiće po 250 tona, Kostojevići, Mala Reka, Dub, Rastište i Jagoštica po 100, Bačevci 560, Zarožje 225, Zlodol 160, Zaglavak 150, Pilica 472, Solotuša 328, Zaovine 345, Višesava 650, Lug 1 – 64, Obajgora 120, Bušinsko Polje 94, Lug 1- 64 i Bajina Bašta 475 tona.

Prema izveštaju o letnjem održavanju ulica, puteva  opštinskih i nekategorisanih puteva, trgova, platoa i sličnog, utrošeno je u 2020. godini 9.315 tona asfalta. Najviše u Bajinoj Bati (1.279), Lugu 1 i 2 (562)  i Rači (777) tona.

Zlatiborske Novine / M. Andrić