Paketi pomoći u građevinskom materijalu za interno raseljena i izbegla lica

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i Grad Užice, obezbedili su sredstva za jednokratne, nepovratne pomoći u građevinskom materijalu, namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta. Ukupan iznos sredstava koja su obezbeđena za ovu namenu je 1.100.000,00 dinara, od čega Grad učestvuje sa 110.000,00 dinara, a Komesarijat sa 990.000,00 dinara.

Drugi paket pomoći namenjen je licima, koja imaju status izbeglica, takođe za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta. Za tu namenu opredeljeno je ukupno 1.650.000,00 dinara, od čega Grad učestvuje sa 165 hiljada, a Komeserijat sa 1.485.000,00 dinara.

Pomoć se odobrava u maksimalnom iznosu do 550 hiljada dinara po porodičnom domaćinstvu korisnika, a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi 184 hiljade dinara. Paket se može koristiti za završetak započete gradnje ili adaptaciju nepokretnosti, kojom bi se ista dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

Javni pozivi otvoreni su do 30. aprila 2021. godine, a prijave se podnose u pisarnici Grada Užica, kancelarija broj 12.

Posle svih aktivnosti i mera koje su u proteklom periodu reailizovali Komeserijat za izbeglice i migracije Vlade Republike Srbije i Grad Užice, stambeno je zbrinuta većina interno raseljenih i izbeglih lica, koja imaju prebivalište na teritoriji našeg grada, kako kroz podelu stanova u Gradskoj opštini Sevojno, tako i kroz pomoć u vidu građevinskih paketa.

  • Javni poziv za dodelu pomoći namenjenu poboljšanju uslova stanovanja izbeglicama na teritoriji grada Užica možete pogledati OVDE.
  • Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Užica možete pogledati OVDE.

Zlatiborske Novine