Održana 4. sednica SO: Marica Vuković, direktor Centra za socijalni rad

Odlukom Skupštine opštine na sednici, održanoj danas (26. mart), Marica Vuković, diplomirani psiholog, sa dvadesetogodišnjim radnim iskustvom, imenovana je za direktora Centra za socijalni rad iz Bajine Bašte. Na konkurs za to upražnjeno radno mesto, osim Marice Vuković, dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora u Centru za socijalni rad, javio se i diplomirani pravnik iz te ustanove Slobodan Josipović.  Oba kandidata ispunjavala su konkursne uslove. Upravni odbor odlučio se da predloži Maricu Vuković za direktora. Saglasnost je dalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Marica Vuković, direktor Centra za socijalni rad

Na istoj sednici Skupštine opštine postavljen je zamenik sekretara Skupštine opštine. Ta dužnost poverena je diplomiranoj pravnici Jeleni Filipović, bivšoj načelnici Opštinske uprave Bajina Bašta. Zakonom je propisano da se sekretar i zamenik sekretara Skupštine opštine postavljaju i razrešavaju na predlog predsednika Skupštine i da po isteku mandata, mogu biti ponovo postavljeni. Takođe je propisano da i zamenik sekretara mora imati fakultetsko obrazovanje, položen struni ispit i najmanje tri godine radnog staža.

Jelena Filipović, zamenik sekretara SO

Odbornici su prihvatili razrešenje članova školskih odbora i imenovanje novih u OŠ “ Rajak Pavićević“ i  „Sveti Sava“ kao i razrešenje i imenovanje člana  predškolske ustanove Neven. Umesto Milorada Mandića u Školski odbor OŠ “ Rajak Pavićević“ imenovan je Radisav Đurić. Umesto Dragana Jovanovića  u OŠ „ Sveti Sava“  novi član Školskog odbora je Stefan Tešić. Novi član Upravnog odbora u Predškolskoj ustanovi  Neven je Sanja Mandić. Imenovana je na tu dužnost umesto Radenke Lazić. Odlukom odbornika Skupštine opštine dopunjen je sastav  Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bajina Bašta. Novi članovi su Milenko Ordagić, pomoćnik predsednika opštine za  za sport, omladinu i turizam i Ljupko Ćirović, direktor Vojne ustanove Tara.

Mladen Lukić i Radovan Kremić

Skupština je razmotrila i prihvatila  izveštaje o radu  u 2020. godini Centra za socijalni rad i Turističke organizacije „Tara-Drina“. Takođe su razmotreni i usvojeni programi rada za 2021. godinu  Narodne biblioteke „ Miloš Trebinjac“, Centra za socijalni rad i finansijski plan Predškolske ustanove Neven.

Skupština opštine odlučila je da prostor u kome je nekad bio salon nameštaja „Borje“ u Ulici Rajka Tadića dodeli drugom organu na upotrebu.

U konkretnom slučaju Turistička organizacija „Tara –Drina“ iskazala je potrebu za odgovarajućim poslovnim prostorom neophodnim za obavljanje svoje delatnosti u cilju promocije turizma na teritoriji bajinobaptanske opštine . To je i razlog što je predlog Opštinskog veća za dodelu tog prostora TO „ Tara-Drina“ , uz naknadu koja će pokrivati troškove korišćenja, čuvanja i održavanja, prihvatila i Skupština opštine-kaže predsednica opštine Bajina Bašta-Vesna Đurić.

Vesna Đurić, predsednik opštine Bajina Bašta

Odbornici su razmotrili ukupno 28 tački dnevnog reda među kojima su bile i odluke o donošenju godišnjeg programa zaštite , uređenje i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području opštine za 2021. godinu, operativnog plana za odbranu od poplava 2. reda, o oslobađanju ugostitelja od plaćanja naknada za zauzeće javnih površina i lokalne komunalne takse, pristupanju izradi plana generalne regulacije Račanske Šljivovice, o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Bajina Bašta za 2020. godinu, a data je saglasnost na izmene i dopune Statuta Turističke organizacije „Tara-Drina“.

Škola na Lukama

Odbornici su doneli odluku da a se zgrada bivše škole na Lukama u Zaovinama, javna svojina opštine Bajina Bašta, dodeli na korišćenje tamošnjoj mesnoj zajednici. Prethodno je Mesna zajednica Zaovine podnela predlog da joj se dodeli taj objekat koga bi koristila za održavanje raznih sastanaka, kulturnih manifestacija, rad Zavičajnog kluba i druge aktivnosti vezane za turističku promociju ovog kraja.

Radno vreme

Skupština opštine odlučila je da napravi izmene vezane za radno vreme na teritoriji opštine Bajina Bašta. Promenjen je član 7. On sada glasi:

Objekti u kojima se obavlja promet robe na veliko i malo, komisione usluge, zanatska uslužna delatnost mogu biti otvoreni u vremenu od 05-22 časa svakog dana. Radno vreme može se produžiti do 02 časa za vreme državnih i i verskih praznika i za vreme tradicionalnih manifestacija, ukoliko ovom odlukom nije drugačije određeno“.

Objekti u kojima se obavlja promet pekarskih proizvoda (pekare) i auto perionice za samouslužno pranje automobila na žetone, mogu biti otvoreni  u vremenu od 00:24 časa.

Izuzetno u slučaju proglašenja vanredne situacije na teritoriji opštine početak i završetak radnog vremena  za vreme trajanja vanredne situacije  može se odrediti  na osnovu akta Štaba za  vanredne situacije za sve vrste objekata. U tom slučaju se ne donosi  pojedinačno rešenje o radnom vremenu.

Ugostitelji

Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja naknada za zauzeće javnih površina i lokalne komunalne takse, koji se odnosi na ugostitelje, obrazložila je predsednica opštine Vesna Đurić. Po toj odluci deo ugostitelja oslobođen je pomenutih dažbina za celu 2021. godinu.

Aleksandar Aksentijević

Ima i drugih ugroženih ugostitelja koji ne koriste javne površine. Moj je predlog da se , ako je ikako moguće, pomogne i njima – rekao je odbornik Aleksandar Aksentijević. Predsednica opštine složila se sa tom inicijativom i o njoj će se razgovarati na narednim sednicama opštinskih organa.

Pohvale

Оливера Ђуровић

Izveštaj o radu u 2020. godini Centra za socijalni rad „ Bajina Bašta“, bila je tačka dnevnog reda o kojoj se najviše diskutovalo. U tome su učestvovali Olivera Đurović, Gordana Baštovanović, dr Lidija Šarac, Vesna Đurić i Radovan Kremić. Svi su oni izneli pohvale na račun rada te ustanove pa je izveštaj jednoglasno usvojen. Predsednica Vesna Đurić inicirala je ideju koja se odnosi na otvaranje Doma za stara lica u opštini Bajina Bašta, dok je Radovan Kremić, zamenik predsednika Skupštine opštine, u iscrpnoj diskusiji, između ostalog, predložio da se napravi strategija kako bi se zaustavio odlazak mladih u druge sredine.

Zlatiborske Novine / TV5 / Milan Andrić