Nove usluge za osobe sa invaliditetom

Deca sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Užicu dobile su nov Inkluzivno-terapijski centar koji obuhvata nekoliko usluga među kojima su psihološka podrška, fizioterapija I edukacija. Grad Užice je korisnicima ovih usluga ustupio dve prostorije u Turici za korišćenje. Projekat Deca sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Užicu dobile su nov Inkluzivno-terapijski centar koji obuhvata nekoliko usluga među kojima su psihološka podrška, fizioterapija I edukacija. Grad Užice je korisnicima ovih usluga ustupio dve prostorije u Turici za korišćenje. Projekat finansiraju Vlada Republike Srbije, Vlada Švajcarske i Grad, a moguće je da će od sledeće godine ova usluga postati deo socijalne zaštite.

Marijana Pecić Marković iz Užica je majka petnaestogodišnje Valentine koja ima cerebralnu paralizu. Njoj je novi inkluzivni I terapijski centar olakšao svakodnevne obaveze oko vežbi, naročito u uslovim epdiemije korona virusa kada kontrole nisu redovne.

„Moje dete voli da dolazi ovde na vežbe. Zadovoljna je, voli terapeuta, prija joj vreme koje provodi sa tom osobom. Od velikog značaja je ovaj Inkluzivni centar zato što deca morjau svakodnevno da vežbaju i najviše zavise od roditelja u vreme epidemije“, rekla je Marijana Pecić Marković.

Usluge mogu koristiti osobe sa invaliditetom i deca sa smetnjama u razvoju koji nisu obuhvaćeni postojećim vidovima socijalne zaštite, kao i njihove porodice.https://www.youtube.com/embed/kRkdL41sBm0?feature=oembed&wmode=opaque

„Usluga pokriva pet oblasti, a to su osamostaljivanje, savetodavna i psiholoka podrška, edukacija, fizioterapija i kreativnost“, rekla je koordinator Inkluzivno-terapijskog centra u Užicu Biljana Subotić.

Cilj inovativne socijalne usluge je stvaranje jednakih mogućnosti i podsticanje samostalnosti i socijalne uključenosti dece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa indaliditetom.

Ukupna vrednost projekta je 3 miliona dinara. Finansiraju ga Vlada Republike Srbije i Vlada Švajcarske do jula, nakon čega će do kraja godine projekat finansirati grad Užice sa 1,5 miliona dinara.

Grad je obezebdio prostor za novu uslugu, a prvi efekti biće poznati krajem godine.

„Da li usluga ostaje u ovom kapacitetu i da li će pretrpeti neke izmene i dopune, sve zavisi od tog perioda od godinu dana“, zaključio je Gradski većnik za socijalnu politiku Slobodan Grbić.

Ukoliko korisnici budu zadovoljni usluga će postati deo socijalne zaštite koju će se finansirati iz budžeta grada.

Zlatiborske Novine / zoomue.rs