-5.5 C
Zlatibor
Srijeda, 29 Novembra, 2023

Nastavlja se podela opreme za primarnu separaciju otpada na teritoriji grada Užica

“Primarna separacija otpada za grad Užice veoma je važna tema, kojoj već nekoliko godina unazad pristupamo veoma ozbiljno, kako kroz naše strateške planove i odluke, tako i realizacijom brojnih projekata”, istakao je Dragoljub Stojadinović zamenik gradonačelnice Užica, obraćajući se na događaju posvećenom promociji projekta “Odvajamo”, čija realizacija je otpočela u martu mesecu.

Prema njegovim rečima, donacija od 540 hiljada evra u vidu opreme i vozila, za grad je veoma vredna, ali su kako ističe daleko vredniji benefiti koje ćemo imati nakon uspostavljanja sistema primarne separacije otpada u više od 5 hiljada domaćinstava.

“Naši sugrađani dobiće mogućnost da poput građana širom Evrope odpad odlažu na jasno definisan način i time u velikoj meri i sami budu odgovorni za očuvanje životne sredine. Sa druge strane naša komunalna preduzeća uspostaviće održiv sistem upravljanja otpadom, a na telu deponije završavaće veoma male količine otpada, koji ne podleže procesu reciklaže ili dalje prerade. Zbog toga i kao i pre nekoliko meseci kada smo građanima Užica poslali veoma važnu poruku iz Gradske opštine Sevojno, i danas želimo da ih pozovemo da se uključe u realizaciju ovog, za sve nas, značajnog projekta. Svesni smo da će kao i na svakom početku biti problema, nedoumica i pitanja ali i spremni da na njih odgovorimo. Iskreno se nadam da ćemo, naravno u saradnji sa građanima, jer bez njih je to nemoguće, uspeti da odgovorimo ovom zadatku, jer želja nam je da se sa ovim poslom nastavi sve dok i poslednje domaćinstvo u Užicu ne bude u sistemu primarne separacije otpada”.

Kroz ovaj projekat, koji se realizuje kroz Program unapređenja infrastrukture u životnoj sredini (EISP 2) finansiran od strane IPA 2017, Minstarstva zaštite životne sredine i Švedske vlade Užice je dobilo dva vozila za sakupljanje i transport otpada, 5 350 kanti, 570 kontejnera za suvi otpad i 124 kontejnera za staklo. JKP “Bioktoš” kao nosilac aktivnosti uključilo se sopstvenim sredstvima za nabavku crnih kanti za mokri otpad i deo opreme već je podeljen. Prema rečima direktora tog preduzeća Aleksandra Popovića podeljeno je po 636 plavih i crnih kanti, 162 kontejnera za selektovan otpad i 32 kontejnera za staklo i prve količine selektovanog otpada već su upućene na deponiju “Duboko”. Do sada je u Gradskoj opštini Sevojno prikupljeno ukupno 4,56 tona primarno selektovanog otpada iz kanti koje su dodeljene građanima.

“Sam projekat odvajanja kućnog otpada u Užicu možemo da nazovemo i kao projekat za našu decu, za lepšu, zdraviju i čistiju budućnost naše dece. Odvajanje otpada zapravo je nemerljiv doprinos našoj zajednici i društvu i naš cilj jeste pravilno selektovanje otpada, konstantno povećanje količine recikliranja u cilju zdravije životne sredine za nas i generacije koje dolaze. Ovim projektom pokriven je veći deo domćinstava u Sevojnu i nastavljamo u delu Užica gde smo stali kod prethodnog projekta. Prve kante će dobiti ona domaćinstva koja su do sada imala problem sa odlaganjem otpada i onde gde možemo prići sa našim vozilima i opremom. Edukacija građana je konstantna i na tome ćemo raditi i dalje. Pred nama je jasan cilj na putu do kojeg idemo zajedno, a to je naša budućnost”.

Primarna selekcija doprineće pre svega smanjenju količina otpada koje ne podležu procesu reciklaže i dalje prerade a samim tim i očuvanju životne sredine i tela Regionalne deponije “Duboko”, o čemu je govorila Tanja Knežević.

“Ono što je bitno plava kanta kada dođe u “Duboko” nakon odvajanja reciklabilnih sirovina sa komercijalnom vrednošću, koje mogu ići na dalju reciklažu ostaje frakcija koja ide u cementnu industriju za proizvodnju energije. Takođe nama Užičanima najbolji motiv za odvajanje otpada treba da bude to što je regionalna deponija na našoj teritoriji, plava kanta se iskoristi 100 odsto i ništa se ne deponuje, čime čuvamo našu deponiju, njen vek i životnu sredinu. Ja bih se zahvalila Užičanima koji učestvuju u projektu a one koje imaju nedoumice da dođu u Edukativni centar JKP” Duboko” obiđu deponiju razgovaraju sa nama i shvate koliki je zapravo značaj ovog projekta”.

Projekat Primarne separacije otpada (Odvajamo) se implementira u četiri regiona, podrazumeva dodelu više od 90.000 kanti i 26 auto-smećara u 17 gradova i opština ima za cilj povećanje procenta reciklaže i unapređenje stanja životne sredine.

Grad Užice

spot_img