Kutak za aktivizam otvoren u Gimnaziji

Pokretanje kutka za aktivizam u Gimnaziji ”Josif Pančić” je aktivnost jednog šireg projekta čiji je programski partner Regionalni program pod nazivom ”Dijalog za budućnost”.

Pokretač ovog projekta je Nacionalna asocijacija nastavnika građanskog vaspitanja i saradnika NAGVIS, kaže Rada Tadić nastavnik izbornih predmeta.

”To je relativno mlada organizacija koja je nastala pre nešto više od godinu dana sa ciljem umrežavanja i podizanja svesti o važnosti aktivizma mladih u školama i izgradnje kapaciteta učeničkih parlamenata. Zbog lakše operativnosti u radu NAGVIS se organizovao u Regionalnim centrima Zapadne Srbije koji okuplja učenike, nastavnike građanskog vaspitanja, koordinatore učeničkog parlamenta i nastavnike saradnike iz škola iz četiri opštine: Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Bajina Bašta sa nadom da će se naša mreža u budućnosti širiti i da će se ukučiti i druge oštine iz našeg regiona”, kazala je Tadić i dodala da je Regionalni centar Zapadne Srbije pokrenuo lokalnu kampanju sa ciljem da se u svakoj školi koja je trenutno uključena u ovaj program osmisli prostor za aktivizam Po-kreni.

”Danas je u svim školama u 13 časova otvoren ovaj prostor uz zajednički online sastanak. Na početku kampanje je planirano da otvaranju prisustvuju svi važni akteri aktivizma, predstavnici lokalne zajednice, roditelja, medija kao bitnog faktora aktivizma i participacije. Zbog epidemijskih mera okupljanje nije moguće tako da se u kutku našao optimalan broj članova, dok su se ostali uključili online”, rekla je Tadić.

Pokretanje kutka za aktivizam treba da doprinese kvalitetnijem radu učeničkog parlamenta, nastavi građanskog vaspitanja, ali i ostalih izbornih programa – verske nastave i drugih izbornih predmeta kao i kvalitetnijem planiranju i realizaciji projektne nastave i na izbornim programima.

Članovi tima u školi su napravili plan aktivnosti za naredni period koji će u skladu sa epidemijskom situacijom biti realizovan uživo ili onlajn. Neke od planiranih aktivnosi su: Peer sa osnovcima koji upisuju srednje škole, Živa biblioteka, Analize serija i filmova koje gimnazijalci prate i drugo.

Zlatiborske Novine / Prvi portal