Knjiga “Skrivene tajne Rače“ – Račansko blago Blagojice Ristića

U izdanju Štamparije „Stefan Co” uskoro iz štampe izlazi zanimljiva knjiga „Skrivene tajne Rače“. Građu u vidu zapisa, dokumenata i fotografija sakupljao je dugi niz godina Blagomir – Blagojica Ristić iz Rače, vredni „hroničar sela Rače i svega viđenog“, koji još od ranog detinjstva, na svoj način, skromno i bez ičije pomoći, proučava istoriju svog sela i posebno manastira Rače. Knjigu je priredio i pripremio za štampu Obrad Dodić.

Blagojica je jedan od onih retkih seoskih pametara, samoukih hroničara, sakupljača i zapisivača nekih vrednih saznanja iz naše prošlosti, kojima to nikako nije bilo osnovno zanimanje, ali koji su od zaborava stalno otimali istorijske podatke i vrednosti, kao i narodne umotvorine i legende iz nekih davnih vremena. Takvi entuzijasti su sebi dali u zadatak da čitavog života rade „na polzu“ svome narodu, a istoričarima, piscima, naučnim radnicima, ostavili svoje zapise koji su dalje poslužili kao nepogrešive smernice u njihovim daljim istraživanjima.

Blagojica u riznici manastira Rače

Posebno se interesovao za istoriju manastira Rače i usmena ili pisana predanja vezana za ovo duhovo sedište čitavog Podrinja, za ostatke drevnih crkava i bogomolja. Tako je došao do zanimljivih podataka o starešinama manastira Rače, njihovom životu i radu u teškim vremenima pod tuđinskom vlašću, njihovom nastojanju da sačuvaju kulturne i duhovne vrednosti svoga naroda koji se oduvek borio za svoj opstanak na ovim prostorima. Vremenom je pratio sve pisane spomeničke i druge izvore o lokaciji prepisivačke škole, lokaciji Skita Sv. Đorđa u Banji kod Lađevca, pećine u kojoj su ostavljene knjige posle prvog spaljivanja 1459. godine, kada su prvi put ove prostore zaposeli Turci. Blagojica je došao i do ozbiljnih i sasvim pouzdanih pretpostavki o lokaciji posebnih crkava za koje su potrebni posebni istraživački radovi. Tako je „otkrio“ lokacije na kojima su se nalazile crkve: na Orašcu, Gradini i Palanci. Sve su to kasnije, na osnovu njegovih istraživanja, potvrdile i brojne arheološke ekipe koje su radile na ovim prostorima. Bio je od velike pomoći istoričarima i naučnim radnicima koji su koristili njegova istraživanja. Upravo, najviše zahvaljujući njegovom upornom traganju i entuzijazmu, došlo je i do formiranja Fondacije „Račanska baština“, a kasnije i duhovne i kulturne manifestacije „Dani Rače ukraj Drine“.

Zlatiborske Novine / BB Glas