Jelena Jović, prvi učitelj pedagoški savetnik u opštini

Profesor razredne nastave Jelena Jović je od Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja dobila Mišljenje da u potpunosti ispunjava  uslove za sticanje zvanja pedagoški savetnik jer postiže visok stepen ostvarenosti  obrazovno – vaspitnih ciljeva i inicira i učestvuje u podizanju kvaliteta obrazovno – vaspitnog rada.

Jelena je tokom realizacije Kompetencija za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave; Kompetencija za podučavanje i učenje; Kompetencija za podršku razvoju ličnosti učenika i Kompetencija za komunikaciju i saradnju pokazala visok stepen istih, ispunila i druge uslove za sticanje zvanja iz Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju  zvanja pedagoški savetnik.

Tokom priprema za zvanje snimila je dva časa za Školsku upravu Užice i četiri časa za RTS (Planeta) koji će se emitovati do kraja školske godine.

Jelena je radni odnos započela u OŠ „ Stevan  Joksimović“ u Rogačici, radila na mestu nastavnika razredne nastave (Rogačica) i na mestu nastavnika biologije i hemije (Bačevci)  od marta do juna 1994.godine.

Od 1.9.1994. do 8.8.1996. godine radila je  u OŠ „Sveti Sava“ na određeno vreme a od 1.9.1996. godine na neodređeno vreme i to:

Od 1.9.1996. do 31.8.2001. godine u IO Perućac na poslovima nastavnika razredne nastave.

Od 1.9.2001. godine radi u matičnoj školi na poslovima nastavnika razredne nastave.

Od samog početka trudi se da unapredi i obogati svoj pedagoški rad sa decom unošenjem novina ,stalnim stručnim usavršavanjem, spajanjem i kombinovanjem najboljeg iz tradicionalne i savremene nastave.

„Korišćenjem raznovrsnih metoda, oblika i tehnika učenja, prilagođavanjem nastave individualnim mogućnostima učenika , uvažavajući njihove psihofizičke karakteristike, stavljajući u prvi plan učenika tako da bude aktivan u procesu sticanja znanja omogućava se da učenici napreduju svojim tempom. Sve to doprinosi i olakšava ostvarivanje obrazovno – vaspitnih ciljeva i zadataka i na taj način stečena znanja postaju trajna i funkcionalna.

U samom procesu učenja veoma je važno zainteresovati učenike za rad, aktivirati ih, razvijajući na taj način njihove brojne pozitivne osobine  i kroz sve to doprineti svestranom razvoju ličnosti učenika“ – kaže Jelena.

Zlatiborske Novine / Olgica FIlipović