Izašao 31. broj „Savindana”

Godišnjak na 88 strana donosi rubrike o ulozi i kultu Svetog Save, istraživanju nasleđa i zaštiti baštine, osvetljava zanimljive ličnosti, podseća na tragove duhovne obnove i objavljuje prikaze knjiga.

Mileševski kulturni klub „Sveti Sava“ iz Prijepolja objavio je 31. broj godišnjaka (časopisa) „Savindan“ na 88 strana.

Kao i minulih godina, upornošću Redakcije i pregalaštvom saradnika, „Savindan“ podseća na ulogu prvog srpskog arhiepiskopa Svetog Save u utemeljenju vere i države i na njegov kult u srpskom rodu i donosi priloge o nizu istraživanja kulturne i prirodne baštine.

Pred čitaocima našeg portala je sadržaj iz kog će videti da rubrike pod nazivom „Ljudi i vreme“ osvetljavaju deo nasleđa i zanimljive ličnosti Raške oblasti, kao i podsećaju na tragove duhovne obnove i svedoče o sudbinama i mentalitetu.

Uz reportaže, u „Savindanu“ posebno mesto zauzimaju sećanja i priče, te prikazi monografija i knjiga štampanih između dva broja. Stihovi zavičajnih pesama su, kao i do sada, nezaobilazni, a nekoliko autora piše o prvim brojevima časopisa na ovim prostorima i osnivanju MKK „Sveti Sava“….

Promocija 31. broja „Savindana“ izostala je zbog epidemilološke situacije. Ako bude prilike, tokom juna organizovaće se skup saradnika i poštovalaca pisane reči. Biće to prilika za razgovore, verovatno i o programskoj koncepciji, angažovanju novih autora, obogaćivanju sadržaja novim temama, pogotovu iz svkodnevnice (jezička kultura, (ne)pismenost, upotreba ćirilice, sloboda izražavanja, izdavačka delatnost u kraju)…

Zlatiborske Novine / Zlatar Info