Investitori slede uputstva ekološki nastrojene opštine Čajetina: Reciklažnim dvorištem do epiteta prve Eko opštine u Srbiji

Sav otpad sa teritorije opštine se odlaže na pretovarno mesto odakle se odvozi u regionalnu deponiju „Duboko“ u Užicu. A zbog promenljivog broja stanovnika, upravljanje otpadom na teritoriji Čajetine nije nimalo lak. Pored komunalnog otpada,tu su i velike količine građevinskog otpada.

Srđan Pantović, direktor KJP Zlatibor, Foto: GZS

” Prema Lokalnom planu za upravljanje otpadom (2019-2028), građevinski otpad, otpad od iskopa i ruševina se deponuje na deponiju Bregovi, na nekoliko kilometara od centra Zlatibora. Ova stara opštinska deponija zatvorena je od formiranja deponije Duboko i godinama se ne koristi,a zahvaljujući projektu koji je finansirala Vlada RS, izvršena je sanacija i rekultivacija deponije. Nakon zatvaranja i saniranja ove deponije, ona je opredeljena kao lokacija za odlaganje građevinskog i kabastog otpada. Investitori uz dozvolu za gradnju dobijaju detaljna uputstva kako da postupaju sa otpadom koji nastaje na njihovom gradilištu i način kako ih odlažu.Prema slici kako izgledaju Bregovi, može se zaključiti da su investitori i izvođači radova itekako svesni da je opština Čajetina ekološki nastrojena i da je u njihovom interesu da slede uputstva. Sve će biti mnogo lakše kada se uspostavi rad reciklažnog dvorišta gde će sav otpad biti detaljno selektovan“, rekao je za GZS Srđan Pantović, direktor KJP Zlatibor.

Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, Foto: GZS

Kada je reč o reciklažnom dvorištu, prvi čovek opštine Čajetina kaže da je prekopiran model reciklažnog dvorišta iz Švedske i da se radilo po po njihovim savetima kako bi se izbegle greške na samom početku,dok je opština Čajetina obezbedila sve uslove kako bi građani bili spremni za reciklažno dvorište.

„Za upravljanje smećem i čvrstim otpadom primenili smo pre svega edukaciju, a popisivali smo sve vrste otpada, uradili propagadni materijal koje smo delili našim građanima, da se pripreme na vreme kao bi naredne godine bili spremni za reciklažno dvorište i način selektovanja otpada. Bili smo inicijatori mnogih aktivnosti što je zahtevalo puno finansijskih sredstava,energije i rada. Tehnička podrška švedske vlade puno nam znači, jer pored stalne edukacije imamo i korisne savete u pravcu tehničkih rešenja i građevinskih objekata ,tako da smo u startu izbegli greške koje su oni pravili“, kazao je Stamatović i dodao da je u prvoj fazi izgradnje reciklažnog dvorišta neophodno milion evra, dok će sa ukupnih pet miliona evra biti potpuno zaokružena priča odlaganja otpada u opštini Čajetina.

Zlatiborske Novine / GZS

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *