Građani zabrinuti, počinju geološka istraživanja litijuma i bora

Opština Požega objavila je na sajtu informaciju o početku geoloških istraživanja, koja će po odobrenju Ministarstva rudarstva i energetike započeti privredno društvo “Jadar litijum” iz Beograda.

Istraživanja nalazišta litijuma, bora i prateće asocijacije elemenata biće izvršeno na širem području Dobrinje, na deset tačaka označenih brojem 2.428.

Informacija je izazvala uznemirenje žitelja Donje, Srednje i Gornje Dobrinje, Ježevice, Mađera, Papratišta, sela koja će biti obuhvaćena istraživanjem.

Na skupu, koji je juče održan u domu u Srednjoj Dobrinji, odlučeno je da se spreči početak geoloških istraživanja, jer žitelji tih sela do sada nisu uopšte informisani da će se u njihovim selima vršiti bilo kakva geološka istraživanja.

Predstavnici Inicijative za Požegu, Dveri, DS i SSP danas su podneli zahtev Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine opštine Požega za detaljnijim informacijama o geološkim istraživanjima. Zatražili su da se stavi van snage odluka, dok se ne utvdi da li postoji štetan uticaj po zdravlje stanovništva opštine.

Zamenik predsednika opštine Ivan Novaković naveo je da se sve radi u skladu sa zakonom, lokalna samouprava nema ingerencije, već je nadležno ministarstvo dalo saglasnost.

“U pitanju su istražne aktivnosti, kojima tek treba da se utvrdi da li ima pristustva litijuma i bora. Tako da nema opasnosti po život stanovništva i geološka istraživanja ne treba koristiti u političke svrhe”, kaže Novaković.

Ministarstvo rudarstva i energetike napominje da se 95 odsto odobrenih geoloških istraživanja okonča bez overe rezervi i otvaranja rudnika.

“Rizik po zdravlja stanovništva ne postoji, jer se radi u skladu sa zakonom. Pored toga inspekcijske službe će vršiti kontrolu i u slučaju bilo kakvog odstupanja od projekta tokom istraživanja, mogu oduzeti istražno pravo”, saopštilo je ministarstvo.

Beogradski Portal