Završeni radovi na popravci OŠ “Vuk Karadžić”

Ovih dana uspešno su završeni radovi na popravci oluka, strehe i dela fasade na zgradi OŠ “Vuk Karadžić”. U pitanju je zgrada tzv. stare škole koja je građena pre više od 60 godina, a zbog dotrajalih i oštećenih oluka došlo je do obrušavanja i dela betonske strehe, otpadali su i delovi fasade, pa je bezbednost učenika bila dovedena u pitanje.

Razumevanjem rukvodostva lokalne samouprave, koja je obezbedila sredstva, pre par dana su i završeni radovi na rešavanju navedenih problema. Tako su u poptunosti zamenjeni i horizontalni i vertikalni oluci na zgradi stare škole u dužini oko 300 metara, čak su radi veće funkcionalnosti postavljeni i slivnici na nekim novim mestima, da ponovo ne bi dolazilo do zagušenja prilikom obilnijih padavina.

U kompletu, dakle svih 160 metara, sanirana je i potkovica odnosno betonska streha, a popravljeni su i delovi fasade koji su bili oštećeni, pa je zbog toga i okrečen deo fasade, pre svega u unutrašnjem delu zgrade iz pravca dvorišta škole.

Radove je u roku od mesec dana izvela pribojska firma “Metaljaka”, što nije ometalo na odvijanje nastave u školi, a bila je osigurana i potpuna bezbednost svih 370 učenika, koliko u ovoj školskoj godini broji OŠ „Vuk Karadžić“. Sredstva u vrednosti od 1,5 miliona dinara bez PDV-a obezbeđena su u budžetu opštine Priboj.

Na ovaj način dugoročno je rešen problem oluka, a time i betonske strehe, delom i fasade Škole, koju su inače svojim dobrovoljnim radom, ali i umetničkim stvaralštvom upotpunili učenici i nastavncii ove škole.

Nakon ovogodišnjeg tekućeg održavanja, trenutno najurgentnija stvar je rešavanje krovnog pokrivača ove škole, a u pitanju je tegola koja je postavljena pre više od 20 godina i na kojoj je zub vremena učinio svoje, pa su već preduzeti koraci na izradi tehničke dokumentacije kako bi se u najskorije vreme rešio i ovaj problem na zaštiti i uređenju OŠ „Vuk Karadžić“.

Zlatiborske Novine