Usvojeni planovi i programi javnih preduzeća

Na 43. sednici Skupštine opštine Čajetina između ostalog su usvojeni planovi rada sa finansijskim planovima za narednu godinu za: „KJP Zlatibor“, „JKP Vodovod Zlatibor“, „JP Gold Gondola Zlatibor“, „Biblioteku Ljubiša R. Đenić“, predškolsku ustanovu „Radost Čajetina“, „Zlatiborski eko agrar“, „Sportski centra Čajetina“ i „Turističku organizaciju Zlatibor“; data je saglasnost na program poslovanja sa finansijskim planom za narednu godinu „JKP Duboko“ iz Užica i odluka o donošenju plana detaljne regulacije kompleksa „Staro selo Sirogojno“. Dopunjena je odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i odluka o određivanju građevinskih područja na teritoriji opštine Čajetina i odluka o lokalnim komunalnim taksama.

Usvojeni su predlozi rešenja o nekoliko otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom sa privatnim, odn. privrednim subjektima. Rešen je dugogodišnji proces sa porodicom Jevremović, po pitanju ulica, javnih saobraćajnica i puteva koje se nalaze na zemljištu koje im je restitucijom vraćeno. Opština je procesom razmene opredelila porodici Jevremović zemljišnu parcelu od 430 kvadratnih metara, uz doplatu od nešto više od 15 miliona dinara.

Predsednik Skupštine, Miloje Rajović, ocenio je rad najvišeg zakonodavnog tela lokalne samouprave kao veoma zadovoljavajući, dodajući da su efikasnom radu doprineli i konstruktivni predlozi odbornika u prethodnom periodu. Smatra da je veliki napredak ostvaren već i time što su ovakvi planovi prethodnih godina donošeni ne krajem tekuće, već početkom naredne godine. Dodaje da je poseban napredak ostvaren po pitanju imovinsko-pravnih odnosa, pre svega napominjući donošenje „Izmene i dopune plana generalne regulacije – prva faza“, kao i „Izmenu i dopunu plana generalne regulacije – druga faza“, uz nekoliko detaljnih planova za čitav prostor opštine.

Prilikom predstavljanja plana rada direktor „Sportskog centra Čajetina“, Nikola Smiljanić, rekao je da je Ministarstvo kulture najavilo podršku festivalu „Deca među narcisima“ i likovnoj koloniji „Trnava“. U planu ustanove za 2020. godinu je nabavka digitalnog projektora, koji će biti instaliran na „Kulturnom centru“ na Zlatiboru, gde je tender u toku i očekuje se da će on do marta biti dobavljen. Planirana je i nabavka savremenijih sprava za teretanu u čajetinskoj hali, dok je za stadion „Švajcarija“ u planu nabavka sekačice za busen. Smiljanić je dodao da je i u godini na izmaku zastupljenost ekipa koje su se pripremale na terenima SC Čajetina bila veoma velika, navodeći kao primer tvrdnju „Asocijacije sportskih centara Srbije“ da je 180 sati maksimalna moguća mera korišćenje jednog fudbalskog terena, a da njegov opstanak ne bude ugrožen; s druge strane je podatak da je teren „Švajcarija 1“, koji se najmanje koristi, imao 343 radna sata, a oko 7500 ljudi na njemu je tokom godine igralo utakmice ili treniralo.

GZS / Zlatiborske Novine