Unapređenje uslova stanovanja u objektima u kojima žive Romske porodice naselja “Lisište”

Danas je u opštini održan sastanak na kome se razgovaralo o mogućoj partnerskoj saradnji na unapređenju uslova stanovanja u objektima u kojima žive Romske porodice u okviru romskog naselja “Lisište” i druge dve lokacije, kroz pristupanje IPA2018 fondovima.

Predloženo je donatorima da se uzmu u razmatranje pomenuta naselja i nastavi podrška u aktivnostima legalizacije objekata, koja je već započeta.

Sastanku su prisustvovali predsednik opstine Djordje Nikitovic, sa svojim saradnicima iz opstinskih sluzbi, Slađana Jovanović, EHO Novi Sad, Daniel Wyss, konsultant SKAT Švajcarska.

Požega Online