Unapređena energetska efikasnost u Priboju: Podignuta svest građana i smanjena emisija štetnih gasova

Potrošnja energije prepolavljena je u preko 80 javnih zgrada, zahvaljujući unapređenju energetske efikasnosti.

Brojni su pozitivni efekti ovakvih ušteda koje za direktnu posledicu imaju manju emisiju štetnih gasova, a nemačka vlada je za ovaj projekat pružila tehničku podršku lokalnim samoupravama i izdvojila 4 miliona ebra, a sa 1,5 miliona evra Evropska unija je sufinasirala ovaj projekat. Opština Priboj jedan je od nasvetlijih primera gde je u ovoj oblasti, u prethodne četiri godine, urađeno mnogo.

“Mi pravimo značajne uštede jer menjamo fosilna goriva, samanjujemo potrošnju energenata u tim objektima, što se povoljno održava i na naš budzet. Još 2016. godine u četiri javna objekta omogućili smo da se umesto uglja koristi pelet, ove godine u još jednoj školi, a u pet drugih javnih ustanova izgradnjom nove toplane ugalj je zamenila drvna sečaka. Obnovili smo i vrtić i osnovnu školu, a preduzimamo i druge mere energetske efikanosti i na drugim zgradama u gradu”, rekao je Saša Vasilić, zamenik predsednika opštine Priboj.

RINA / Zlatiborske Novine