Treća sednica Opštinskog veća: Milenko Ordagić pomoćnik predsednika opštine

Na 3.sednici Opštinskog veća, održanoj 20. novembra, usvojene su izmene i dopune Pravilnika  o organizaciji  i sistematizaciji radnih mesta  u Opštinskoj upravi, pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim  organizacijama opštine Bajina Bašta.

Vršilac dužnosti načelnika opštine Bajina Bašta Aleksandra Kovački  istakla je da su izmene  Pravilnika  o organizaciji  i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi usledile radi usaglašavanja sa novim Statutom opštine i Zakonom o lokalnoj samoupravi. To se odnosi najpre u pogledu broja pomoćnika predsednika opštine gde je članom 58. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi  predviđeno da opštine sa manje od 50 hiljada stanovnika mogu imati najviše dva pomoćnika predsednika opštine. Bajina Bašta je od ranije imala jednog pomoćnika predsednika opštine za investicije, Miloša Petkovića. Opštinsko veće donelo je odluku da se sistematizuje radno mesto pomoćnika za sport omladinu i turizam.

Milenko Ordagić

Taj posao biće poveren Milenku Ordagiću, poznatom radniku iz oblasti sporta,turizma i omladine. Smatramo da ćemo u tim oblastima napraviti pomak. Očekujem da ćemo imati dobru saradnju koja treba da donese pozitivne rezultate – kaže Vesna Đurić, predsednica opštine Bajina Bašta.

Bilo je planirano da se obavi utvrđivanje predloga Plana javnih investicija u budžetu za 2021. godinu, ali je, posle duže diskusije, odlučeno da se konačna odluka donese na sledećoj sednici 23. novembra. Predsednica opštine Vesna Đurić naglasila je da očekuje da 2021. godina bude godina investicija u kojoj će se ostvariti bar 80 posto planiranih aktivnosti. Većnik Grozdan Biljić založio se da ubuduće sve projektne poslove radi lokalna samouprava,  da to ne rade sami  građani  kao što je to bilo u dosta slučajeva ranije. To opredeljenje je podržano pa će u za izradu tehničke dokumentacije u budžetu biti oko 10 miliona dinara.

Odložena tačka dnevnog reda od 28. septembra , koja se odnosila na zahteve JKP „12. septembar“ i Dobrovoljnog vatrogasnog društva da im se dodeli na korišćenje terensko opštinsko vozilo“  daster“ dobila je epilog. Vozilo će biti ustupljeno vatrogascima na korišćenje do marta iduće godine kada će im biti kupljeno novo vozilo sa mogućnošću nošenja hiljadu litara vode.  Njihova je obaveza da opštinsko vozilo predaju na upravljanje komunalcima. Njima je to vozilo neophodno u prevozu otpada do hladnjače i drugih mesta u Nacionalnom parku Tara gde postoje hranilišta za divlje životinje.

Komunalno preduzeće izrazilo je potrebu za nabavku novih mašina, pre svega jedne cisterne za pijaću vodu, sadašnja je stara preko tri decenije, i mašine za čišćenje snega. U fazi smo izrade budžeta za 2021. godinu pa ćemo da vidimo da planiramo kupovinu mašine za čišćenje snega, a cisterna bi došla na red kasnije. Iskustvo je pokazalo da su nam te mašine neophodne – veli predsednica opštine Bajina Bašta Vesna Đurić.

Opštinski pravobranilac Ljiljana Antanasijević izjasnila se po zahtevu stanara naselja Škrnjići u Perućcu za otpis duga po osnovu zakupnine. Ona, a i Opštinsko veće smatraju da se zakupnina mora plaćati. Ona trenutno iznosi oko tri hiljade dinara na mesečnom nivou. Veće će učiniti sve da iznađe rešenje problema d uga stanara u barakama u Perućcu.

Zahtevi crkvenih opština Bajina Bašta, Rogačica i Bačevci biće pozitivno rešeni jer je predlog da u budžetu za 2021. godinu za verske zajednice bude opredeljeno sedam miliona dinara.

Veće je usvojilo izveštaj rada za prošlu godinu Ustanove kultura. Tom prilikom pohvaljen je rad te ustanove i direktora Milovana Jezdića od strane Radomira Filipovića, Grozdana Biljića i Dragana Stamenića.

Milovan Jezdić

Udruženje „Kolektiv“ iz Užica poslalo je zahtev da opština pomogne u sufinansiranju monografije „ Književna biografija Bajine Bašte“. Odlučeno je da se vidi može li tu šta da pomogne Narodna biblioteka „Miloš Trebinjac“. Veće je donelo rešenje o imenovanju Komisije za kategorizaciju objekata za smeštaj u domaćoj radinosti. Nju čine Aleksandar Jevtić, predsednik, Mira Milić i Ranko Radovanović, članovi.

NISMO ODUSTALI OD TOPLANE NA BIO MASU

I ja sam na društvenim mrežama pročitala da su neke opštine odustale od gradnje toplana na bio masu. Među njima spominje se i Bajina Bašta. Koliko ja znam, ne radi se o odustajanju već o stopiranju zbog korone. Očekujem da će poslovi vezani za toplanu na bio masu ići u pozitivnom smislu – rekla je predsednica opštine Vesna Đurić.

Zlatiborske Novine / M. Andrić