Sneg iz dvorišta zabranjeno je bacati na kolovoz

Opštinska uprava u Novoj Varoši i komunalna inspekcija upozorili su građane da prilikom čišćenja dvorišta nije dozvoljeno bacati sneg i led na kolovoz. Biće sankcionisani svi prekršaji, a zakonom su propisane visoke novčane kazne.

Oni su podsetili preduzeća, ustanove i druga pravna i fizička lica da su dužni da čiste sneg i led sa površina koje koriste, kao i sa krovova ako predstavljaju opasnost za prolaznike i sam objekat. Obaveza se odnosi i na skupštine stambenih zgrada , odnosno vlasnike ili zakupce svih stambenih jedinica.

Pored toga, oni su dužni i da se staraju o uklanjanju snega i leda sa javnih površina, odnosno trotoara, parking prostora i prilaznih staza, koje su u neposrednoj funkcionalnoj vezi sa površinom koju koriste, i da ih u slučaju poledice posipaju odgovarajućim materijalom od kolovoza do objekta u kome se poslovni prostor nalazi- kažu u Opštinskoj upravi.

Shodno važećoj opštinskoj uredbi, sneg i led sa trotoara i drugih javnih površina skupljaju se na ivici trotoara tako da se ne ometa prolaz pešaka.

Pri uklanjanju snega i leda sa krovova zgrada prolaznici moraju da budu upozoreni, vazdušne instalacije i vodovodi sačuvani od oštećenja, oluci i slivnici da se ne zatrpavaju. Kada nije moguće uklanjanje snega i leda sa krovova zgrada lica su dužna da blagovremeno postave fizičke prepreke radi bezbednosti prolaznika i odgovarajuće oznake upozorenja i opasnosti od obrušavanja snega i leda sa krova- kaže se u obaveštenju Opštinske uprave.

Zlatiborske Novine / Varoške novine