Školama 96 miliona dinara

Na osnovu Zakona  o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o lokalnoj samoupravi, oko 10 procenata budžeta opštine Bajina Bašta za 2020. godinu potrošoće se za potrebe osnovnih i srednjih škola na njenom području. Tačnije, osnovne škole dobiće  69,6 miliona dinara za materijalne troškove i obezbeđenje njihovog redovnog funkcionisanja. Od toga OŠ „ Sveti Sava“ treba da dobije 25,8 miliona dinara, OŠ „Rajak Pavićević“ 19,5, OŠ „ Stevan Joksimović“ Rogačica 14,7 i OŠ „ Dušan Jerković“ Kostojevići 9,4 miliona dinara. Sredastva se odobravaju sa ciljem da se obezbede propisni uslovi za vaspitno obrazovni rad sa decom u osnovnim školama i unapredi kvalitet obrazovno-vaspitnog procesa.

Za iste svrhe srednjim školama, sa ciljem da se obezbede propisni uslovi za obrazvno -vaspitni rad i uskladi obrazovanje sa potrebama tržišta, pripašće  26,4 miliona dinara. Za Tehničku školu namenjeno je  15,1 milona dinara, a za Gimnaziju „Josif Pančić“ 11,3.

Sredstva za plate svih zaposlenih u osnovnim i srednjim školama  obezbežuje nadležno Ministartvo Republike Srbije.

Predškolska ustanova Neven u 2020. godini raspolagaće sa ukupno 111,4 miliona dinara. Od toga iz  budžeta opštine Bajina Bašta dobiće 100 miliona i petsto hiljada dinara.                                                     

M. Andrić / Zlatiborske Novine