Na osnovu Programa mera podrške sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Nova Varoš za 2019. godinu, kao i Zaključka Skupštine opštine Nova Varoš, raspisan je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi.

Konkurs je raspisan za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, namenjenih poljoprivredi za 2019.godinu u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara, i to za nabavku priplodnih grla mlečnih rasa, goveda, ovaca i koza kao i mašina i oprema u poljoprivrednoj proizvodnji, za zaštitu bilja,dopunsku obradu zemljišta, đubrenje, setvu, skidanje useva, navodnjavanje, pripremu stočne hrane, opreme za mužu, pripremu stočne hrane, opreme za fiksne ograde, opreme za podizanje plastenika, mašna za zaštitu bilja, nabavke pčelinjih društava,opreme za pčelarstvo itd.

Raspisan konkurs za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivrednicima u opštini Nova Varoš, Foto: GZS

Konkurs je raspisan i za dodelu podsticajnih sredstava za ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti , dodavanja vrednosti kroz preradu i uvođenja sertofikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane , organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 1.000.000.00 dinara.

Opština Nova Varoš će subvencionisati investicije registrovanih poljop.gazdinstava sa udelom od 30 do 50 odssto od ukupne vrednosti investicije, bez PDV-a, u zavisnosti od broja podnetih zahteva.

Foto: GZS

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo može na jednom zahtevu konkurisati sa više različitih investicija, ali da ukupan iznos subvencije od strane lokalne samouprave ne može biti veći od 100.000,oo dinara. Maksimalan iznos povraćaja za nabavku junica i krava starosti do 5 godina je 60.000,00 dinara, a za nabavku ovaca 10.000,00 dinara po grlu.

Javni poziv za podnošenje dokumentacije je 23.07.2019.godine.

GZS