Predavanja za traktoriste o bezbednom korišćenju traktora

Republička Agencija za bezebdnos saobraćaja , opštinska Komisija za bezebdnost saobraćaja i opština Bajina Bašta organizovali su predavanje za traktoriste sa njenog područja. Predavač je bio Dušan Pešić, načelnik odelenja za  prevenciju i edukaciju u Republičkoj agenciji za bezbednost saobraćaja.

Sala Skupštine opštine  bila je prepuna traktorsita. Njih je na početku rada pozdravio predsednik opđštine Bajina Bašta Radomir Filipović.

Čast mi je da pozdravim sve prisutne u ime opštine Bajina Bašta i svoje lično ime. Zadovoljstvo mi je da predstavim predstavnike Agencije za bezbednost saobrćaja sa kojom naša opština ima odličnu saradnju. Podaci pokazuju da su traktoristi najugroženija kategorija u saobraćaju u bajinobaštanskoj opštini. Od 2001. gdine do danas imali smo ukupno 42 poginula lica. Od toga je 11 traktorista što iznosi 26 procenata. Redovno izdvajamo sredstva za poboljšanje stanja u bezbednosti i to činimo preko Komisije za bezbednost saobraćaja. I ovo predavanje ima za cilj da nam ukaže na pčotrebu da više vodimo računa kako koristimo traktor. Lokalna samouptav pokušaće da narednih godina što više puteva dovede u pristojno stanje. Lane smo asfaltirali 22 kkilometra putetva. Ove gdine u planu je asfaliranje još 44 kilometra – rekao je Radomir Filipović, predsednik opštine Bajina Bašta.

O cilju predavanja za traktoriste načelnik Agencije za bezbednost saobraćaja Dušan Pešić je rekao:

Osnovni cilj je da ukažemo traktoristima o važnosti poštovanja saobraćajnih propisa, korišćenja kabina i ramova na traktorima i pokažemo video zapisima primere koji su dovodili do stradanja njih i drugih lica. Podaci govore da su ovakva predavanja doprinela smanjenju broja poginulih traktorista. Tako, na promer, 1997. godine poginulo ih je u Srbiji  115, a prošle godine 37. Nismo zadovoljni ni sa ovakivim stanjem jer može se učiniti da broj stradalih traktorista bude još manji. Traktoristi manje stradaju kada su u sobraćaju na putevima, znatno više gube život kada su sami na njivama ili u šumama – istako je Dušan Pešić.

 Najčešći problemi javljaju se zbog neadekvatne vožnje traktora naročito na kosinama i nagibima. Probleme pravi neispravnost traktora, u prvom redu kočionog sistema, neosvetljenost, nemenje roacionog svetla i trougla za spora vozila. Zbog toga u saobraćajnim nesrećama najčešće ne ginu traktoristi već drugi učesnici u saobraćaju. Opština Bajina Bašta je među najugroženijima. Od 2013. godine pa do sada imala je osam poginulih u saobraćaju, od toga polovinu čine traktoristi. Inače, zlatioborski i valjevski kraj važe za područija gde najviše ginu traktoristi.

Predavanje je naišlo na lep prijem kod traktorsita.

Od 1980. godine imam traktor. Stalno vodim račun da je spravan. Nisam imao nikakvih problema. Predavanje je dobro osmišljeno. Videli smo  putem vido bima  mnoge situacije u kojima su stradli traktoristi i drugi učesnici u saobraćaju – veli Radoje Tadić iz Kostojevića.

Od pre 12 godina imam trkator“ Tomo Vinković“. Održavam gapoe propisima pa nije bilo ugrožavanja moje bezbednosti. Dobro je što smo učestvovali na predavanju. Mogli smo dosta  da naučimo o bezbednosti što će nam koristiti – kaže Rade Maksimović iz Beserovine.

Svi učesnici predavanja dobili su na poklon prsluke, rotacione aparate i trouglove za označavanja sporog vozila kao što je traktor.

Dušan Pešić uručio je poklone traktoristima

Kabina i ramovi čuvaju traktoriste

Za bezbednost traktorista vemo je važna kabina ili ram traktora. Donet je davno propis da ih moraju imati svi traktori registrovani pose 1983. godine, ali se i dalje toleriše njhovo nemanje. Konačno od iduće godine to će biti obaveza.

Nadmo se da neće biti produženja za tu obavezu. Ram, pogotovo kabina, gotovo u potpunosti štite traktoriste od smrtnih posledica naročito prilikom prevrtanja. Znamo da kabina košta oko dve hiljade evra, ali život je mnogo skuplji. Moram da pohvalim lokalnu samoupravu Bajine Bašte što sprovodi aktivnosti na povećanju bezbednosti traktorist, ali i drugoh učesnika u saobraćaju – naglasio je Dušan Pešić, načelni odlenja za prevenciju i edukaciju pri Agenciji za bebednost saobraćaja  u Reublici Srbiji.

Tekst i foto: M. Andrić / Zlatiborske Novine