Opština Nova Varoš ponudila je u zakup 1.645 hektara zapuštenih pašljaka i oranica

Opština Nova Varoš ponudila je u zakup 1.645 hektara zapuštenih pašljaka i oranica, a Novovaroški poljoprivrednici uzeli su u zakup 215 hektara državnog zemljišta i to je najviše u poslednjih 5 godina.

Zlatiborske Novine / TV5