Odstrel po planu

U prošloj godini na području kojim gazduje LU Soko iz Bajine Bašte, odstreljena su 44 srndaća. Od toga 10 u komercijalnom lovu. U istom periodu odstreljeno je 6 srna, 8 divljih svinja, 39 zečeva, 21 kuna, 153 lisice, 7 fazana, 4 jazavca, po 1 šakal i divlja mačka.

Odstrel teče po planu i tu nemamo problema. Zabrinjavaju štete na divljači. Tako na primer, imali smo 4 grla srneće divljači stradala od pasa lutalica i još 15 grla  koja su stradala u saobraćaju ili su pronađena uginula u lovištu. Uginulo nam je i 1 prase u reprocetru za divlje svinje u Zarožju – kaže upravnik lovišta LU Soko, Milan Leontijević.

Tekst i foto: M.Andrić / Zlatiborske Novine