Održan prvi sastanak radnog tima za izradu lokalnog antikorupcijskog plana

U Požegi je održan prvi sastanak Radnog tima za izradu lokalnog antikorupcijskog plana opštine Požega.

Sastanku su prisustvovali svi članovi radnog tima u kome su pored predstavnika opštinske uprave našli i predstavnici medija i civilnog društva.

Prema dogovorenoj dinamici izrade lokalnog antikorupcijskog plana, naredni sastanci bi se održavali svake sedmice, počev od utorka 28. januara sa ciljem da se poslednji održe u drugoj polovini februara.

Nakon toga bi usledila javna rasprava i usvajanje u lokalnom parlamentu, uz formiranje organa, odnosno tela koje će ubuduće kontrolisati sprovodjenja usvojenog antikorupcijskog plana.

Zlatiborske Novine