Kroz projekat SUBREK-a Užičani štite životnu sredinu

Projekat SUBREK – a pod nazivom „Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” biće realizovan i u gradu na Đetinji. Članovi projektnog tima iz redova JKP „Bioktoš” i JKP „Duboko” razgovaraće sa građanima iz užičkog naselja Krčagovo u nameri da pojasne sistem koji se uspostavlja i ponude odgovore na pitanja i nedoumice samih građana iz 10 ulica ove mesne zajednice.

U prostorijama MZ Krčagovo govoriće se o podeli komunalne opreme građanima, instrukcijama za primenu novog načina rada i ostalim relevantnim aspektima ove projektne aktivnosti. Predviđeno je da se podela komunalne opreme završi do kraja februara, a naredni sastanci sa stanovništvom organizovaće se u skladu sa dinamikom same podele.

Na sastanku će biti reči o aktivnostima vezanim za informisanje građana o uspostavljanju sistema primarne selekcije otpada u 2.500 domaćinstava u gradu Užicu.

GZS / Zlatiborske Novine / Foto: Wikipedia