Korisnici u obavezi da čiste trotoare

Iz Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti Opštine Bajina Bašta podsećaju da su korisnici stambenih, poslovnih i upravnih zgrada, pomoćnih i privremenih objekata –  prodavnica, zanatskih radnji, kioska, parkinga i perona  u obavezi da vrše uklanjanje snega i leda sa trotoara ispred navedenih objekata.

”U slučaju poledice, nephodno je posipanje industrijskom solju ili drugim sredstvima radi bezbednijeg kretanja prolaznika. Pravna ili fizička lica koja vrše uklanjanje snega i leda s površine javne namene dužna su da zaostali materijal nakon posipanja očiste u roku od 15 dana od dana otapanja snega i leda. Ukoliko vlasnici odnosno korisnici stambenih i upravnih zgrada i drugih pomoćnih objekata nisu u mogućnosti da uklone led sa krovova, dužni su da angažuju vatrogasnu službu da ih ukloni”, navodi se u saopštenju odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti.

Takodje, korisnici su u obavezi da sa krovova uklanjaju sneg i led koji predstavlja opasnost za prolaznike. Sneg sa parkinga za taksi vozila u obavezi su da uklanjaju korisnici parkinga.

Za ne poštovanje odredaba Odluke predvidjene su novčane kazne za pravna i fizička lica i preduzetnike – ističe se u saopštenju.

Kontrolu uklanjanja snega i leda vrši komunalni inspektor, a u narednim danima obavljaće pojačan nadzor u vezi sa čišćenjem i uklanjanjem leda i snega sa trotoara, prilaza stambenim zgradama i ispred poslovnih objekata.

Zlatiborske Novine / Prvi portal