Savet za bezbednost saobraćaja Opštine Priboj raspisuje treći po redu konkurs za dodelu auto – sedišta za decu. Konkurs raspisan 13.05.2019. godine obuhvata decu rođenu od 01. oktobra 2018. godine do 31. maja 2019. godine. Podnosilac zahteva uz zahtev podnosi sledeća dokumenta:

  1. da jedan od roditelja ima mesto prebivališta u Priboju ( kao dokaz priložiti fotokopiju lične karte);
  2. da je jedan od roditelja zaposlen u Priboju ( dostaviti potvrdu sa radnog mesta ili izveštaj o ličnom dohodku );
  3. da jedan od roditelja ili njihovi roditelji ima neku nekretninu u Priboju (uzeti rešenje o plaćanju poreza na imovinu );
  4. da je vozilo registrovano u Priboju ( priložiti fotokopiju saobraćajne dozvole);
  5. da dete pohađa vrtić ( dostaviti potvrdu iz vrtića ).

Ne moraju biti ispunjeni svi uslovi!


Roditelji čija su deca već ostvarila pravo na sedište u nekoj od prethodne dve raspodele, nemaju pravo da konkurišu opet za isto dete!


Prijave za konkurs se predaju zaključno sa 07.06.2019. godine u zgradi Opštinske uprave Priboj (2. sprat- kancelarija broj 26). Roditelji dece koja ispunjavaju navedene uslove biće naknadno obavešteni o terminu raspodele auto-sedišta.