U četvrtak 4. jula 2019. godine u Čajetni, formiran je Regionalni savet za jagodasto voće Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.


Nakon dužeg vremena postojanja tendencije za formiranje ovakvog tela koje bi imalo za cilj unapređenje sektora proizvodnje i plasmana jagodastog voća putem povezivanja svih činioca u lancu, kao i podrške zajedničkog nastupa na međunarodnom i lokalnom tržištu, ovog veoma važnog segmenta agrara u sve tri države.