Poverenik stečajnog upravnika Petrašin Vasilić oglasio je drugu prodaju imovine AD „Fabrika sedišta” Priboj u stečaju javnim nadmetanjem.

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina grupisana u jednoj imovinskoj celini koju čini zemljište KO Rača površine 1,98 hektara, proizvodna hala, upravna zgrada, nadstrešnica, portirnica, strugara, trafo-stanica, ugljara, rezervoar za vodu kao i pokretna imovina: oprema, mašine, uređaji i inventar koji se nalaze u objektima proizvodne hale i upravne zgrada.

Takođe, prodaju se i 22 akcije Fabrike automobila Priboj. Početna cena za sve je 46.669.452,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati 18. novembra u 12:00 časova u Agencije za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu. Registracija učesnika je dva sata pre početka javnog nadmetanja.

Inače, navedena celina je bila predmet prodaje i u aprilu ove godine ali je početna cena bila veće i iznosila je 54.905.238,14 dinara.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.