3. sednica Skupštine grada Užica: Usvojen završni račun budžeta za prošlu godinu

Užički odbornici usvojili su završni račun budžeta za 2019. godinu. Prema podacima iz Izveštaja, prošle godine ostvaren je suficit od nešto preko 355 miliona dinara, odnosno prihodi i primanja sa prenetim sredstvima u 2019. godini iznosila su 3,392 milijarde, dok su rashodi bili 3,037 milijarde dinara.

U obrazloženju završnog računa, rečeno je da je osnovna karakteristika budžeta u prošloj godini bila da je on bio stabilan i realan, da je odgovarao potrebama građana i funkcionisanju gradskog života i da je počivao na stabilnim prihodima. Na ovaj Izveštaj svoju saglasnost dao je i nezavisni revizor.

Usvojeni su  izveštaji o radu gradskih javnih i javno komunalnih preduzeća u 2019. godini, kao i njihovi kvartalni izveštaji za ovu godinu.

Prihvaćen je i godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Užica radi davanja državnog zemljišta u zakup i imenovan nadležni organ koji će sprovesti postupak davanja u zakup.

Na ovoj sednici, Željko Marković, diplomirani pravnik, imenovan je za direktora Istorijskog arhiva Užice i izabrani predsednici i članovi komisija za propise i saradnju sa gradovima.

Zlatiborske Novine