125. sednica Gradskog veća: Utvrđen predlog izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada za prvih šest meseci ove godine

Užice, 7. avgust: Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada za prvih šest meseci ove godine. U prvoj polovini godine ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine iznosili su 1,248,134,893 dinara iliti 46,29% od planiranog. Na drugoj strani, ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine bili su 1,007,157,253 dinara, što predstavlja 35,51%.

Na ovoj sednici Veća, date su saglasnosti na pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Gradske toplane, na izmene pravilnika Vodovoda i Narodne biblioteke, kao i na cenovnike Bioktoša i Velikog parka. Kod Bioktoša, izmena cenovnika za usluge iznošenja smeća odnosi se na sale za izdavanje koje su sada podeljene u dve grupe, do 350 i preko 350 kvadratnih metara. Veliki park uveo je u svoj cenovnik nove stavke koje se odnose na izdavanje fudbalskih terena za ostale korisnike.